Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsVí dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp voọc mông trắng ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.
B. Tập hợp cây cỏ trên đồng cỏ.
C. Tập hợp chim trong vườn bách thảo.
D. Tập hợp cá trong Hồ Tây.