Trong ruộng lúa, lúa và cỏ lồng vực cùng hút nước và các ion khoáng từ đất để tổng hợp chất hữu cơ. Mối quan hệ giữa lúa và cỏ lồng vực thuộc quan hệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong ruộng lúa, lúa và cỏ lồng vực cùng hút nước và các ion khoáng từ đất để tổng hợp chất hữu cơ. Mối quan hệ giữa lúa và cỏ lồng vực thuộc quan hệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trong ruộng lúa, lúa và cỏ lồng vực cùng hút nước và các ion khoáng từ đất để tổng hợp chất hữu cơ. Mối quan hệ giữa lúa và cỏ lồng vực thuộc quan hệ
A. hội sinh.
B. cạnh tranh.
C. kí sinh.
D. hợp tác.

4 Answers
Đặng thị Mỹ Tâm trả lời 8 tháng trước

Hj

Đặng thị Mỹ Tâm trả lời 8 tháng trước

Hj

Đặng thị Mỹ Tâm trả lời 8 tháng trước

Hj

Đặng thị Mỹ Tâm trả lời 8 tháng trước

đáp án nào vậy ạ 

Your Answer