Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đại

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đại
Quảng Văn Hải hỏi 1 năm trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa ngự trị ở đại
A. Cổ sinh.
B. Nguyên sinh .
C. Tân sinh.
D. Trung sinh .

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có hoa (thực vật hạt kín):
+ Phát sinh ở kỉ Krêta (đại trung sinh) và ngự trị ở kỉ Đệ tam (đại tân sinh).
=> Đáp án: C

Your Answer