Trong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 tháng trước

Trong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?
A. Mùn hữu cơ.
B. Nhiệt độ.
C. Ánh sáng.
D. Sâu ăn cỏ.

1 Answers
Falooccut trả lời 3 tuần trước

Propecia Lower Amount [url=https://buycialikonline.com]cialis online purchase[/url] Buy Propecia Dutasteride

Your Answer