Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy thoái môi trường?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTrong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy thoái môi trường?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

các hoạt động sau của con người:
I. Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.
II. Chóng xói mòn và chống xâm nhập mặn cho đất.
III. Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.
IV. Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy thoái môi trường?
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.