Thời gian sống có thể đạt tới của 1 cá thể trong quần thể được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsThời gian sống có thể đạt tới của 1 cá thể trong quần thể được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Thời gian sống có thể đạt tới của 1 cá thể trong quần thể được gọi là
A. tuổi quần thể
B. tuổi trước sinh sản
C.tuổi sinh thái
D. tuổi sinh lí

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Một số khái niệm về tuổi trong quần thể:
Tuổi sinh lí là thời gian sống theo lý thuyết;
Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế;
Tuổi quần thể là tuổi thọ bình quân của các cá thể trong quần thể.
Vậy nội dung câu hỏi muốn đề cập nến tuổi sinh thái. Các bạn có thể tham khảo thêm phần cấu trúc tuổi trong nội dung các đặc trưng cơ bản của quần thể,

Your Answer