Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsTheo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 tháng trước

Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực?
A. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X.
B. Gen nằm trong tế bào chất và gen nằm trên NST thường.
C. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y.
D. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y.

1 Answers
Falooccut trả lời 3 tuần trước

Purchase Synthroid Online No Prescription [url=https://buycialikonline.com]online cialis pharmacy[/url] Viagra Y Cialis Contrareembolso

Your Answer