Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsQuá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Quá trình tổng hợp phân tử nào sau đây có sự hình thành liên kết peptit giữa các đơn phân
A. ADN
B. Prôtêin
C. mARN
D. tARN

10 Answers
Thanh thảo trả lời 4 tháng trước

A

Huyền Trang trả lời 4 tháng trước
  • Các đơn phân của protein là các axit amin liên kết với nhau bằng liện kiết peptit.
  • Các đơn phân của ADN cũng như các loại ARN liên kết với nhau bằng kiên kết  cộng hoá trị (trong 1 mạch) hoặc liên kết hidro (các nu dối diện ở 2 mạch).

=> mình chọn B.
 

minh thư trả lời 4 tháng trước

A

Kim Ngọc trả lời 4 tháng trước

C

Thu trả lời 4 tháng trước

C

Your Answer