Ở đậu Hà Lan, alen A quy định kiểu hình hạt vàng và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?

QuestionsỞ đậu Hà Lan, alen A quy định kiểu hình hạt vàng và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định kiểu hình hạt vàng và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là 1 cặp alen?
A. Thân thấp
B. Quả vàng
C. Hạt xanh
D. Hoa trắng

2 Answers
le nguyen uyen nhi trả lời 9 tháng trước

B

le nguyen uyen nhi trả lời 9 tháng trước

B

Your Answer