Loại nông phẩm nào sau đây thường được phơi khô để giảm cường độ hô hấp trong quá trình bảo quản?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsLoại nông phẩm nào sau đây thường được phơi khô để giảm cường độ hô hấp trong quá trình bảo quản?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Loại nông phẩm nào sau đây thường được phơi khô để giảm cường độ hô hấp trong quá trình bảo quản?
A. Quả dưa hấu.
B. Hạt lúa.
C. Quả vú sữa.
D. Cây mía.