Để phát hiện hô hấp ở thực vật thải $CO_2$, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm như hình bên. Trong thí nghiệm này, thao tác rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt nhằm mục đích nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐể phát hiện hô hấp ở thực vật thải $CO_2$, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm như hình bên. Trong thí nghiệm này, thao tác rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt nhằm mục đích nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Để phát hiện hô hấp ở thực vật thải $CO_2$, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm như hình bên. Trong thí nghiệm này, thao tác rót nước từ từ từng ít một qua phễu vào bình chứa hạt nhằm mục đích nào sau đây?
A. Tăng nhiệt độ trong bình chứa hạt
B. Cung cấp $CO_2$ cho hạt nảy mầm
C. Tăng thể tích khí trong bình chứa hạt
D. Đẩy không khí giàu CO2 từ bình sang ống nghiệm