Để bảo quản lúa sau thu hoạch tại các kho dự trữ lương thực quốc gia, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐể bảo quản lúa sau thu hoạch tại các kho dự trữ lương thực quốc gia, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Để bảo quản lúa sau thu hoạch tại các kho dự trữ lương thực quốc gia, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?
(1). Phơi hoặc sấy khô để giảm lượng nước trong hạt lúa.
(2). Loại bỏ các hạt lúa lép và bụi rơm lẫn với các hạt lúa.
(3). Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trong kho bảo quản.
(4). Tăng độ ẩm trong kho bảo quản.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.