Côđon nào sau đây mã hóa axit amin?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCôđon nào sau đây mã hóa axit amin?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Côđon nào sau đây mã hóa axit amin?
A. 5’UAA3’.
B. 5’UAG3’.
C. 5’GXX3’.
D. 5’UGA3’.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Theo bảng mã di truyền, có 3 coden không mã hóa aa là: 5’UAA3′, 5’UAG3′ và 5’UGA3′.
=> Codon mã hóa aa là: 5’GXX3′ (mã hóa cho aa Ser: Serin)

Your Answer