Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID – 19) gây ra?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCó bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID – 19) gây ra?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID – 19) gây ra?
I. Đeo khẩu trang đúng cách.
II. Thực hiện khai báo y tế khi ho, sốt.
III. Hạn chế đưa tay lên mặt, mũi và miệng.
IV. Rửa tay thường xuyên và đúng cách.
Α. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.