Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID – 19) gây ra?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCó bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID – 19) gây ra?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID – 19) gây ra?
I. Đeo khẩu trang đúng cách.
II. Thực hiện khai báo y tế khi ho, sốt.
III. Hạn chế đưa tay lên mặt, mũi và miệng.
IV. Rửa tay thường xuyên và đúng cách.
Α. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Your Answer