Cho các thông tin sau: Trái cây và rau xanh các loại có vai trò qaun trọng đối với “sức khỏe” của hệ tuần hoàn; thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ cao huyết áp và đái tháo đường; căng thẳng thần kinh kéo dài làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp , nhồi máu cơ tim. Dựa vào các thông tin trên, để giúp cho cơ thể nói chung và cho hệ tuần hoàn nói riêng “ khỏe mạnh”, nên thực hiện tối đa bao nhiêu chỉ dẫn sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCho các thông tin sau: Trái cây và rau xanh các loại có vai trò qaun trọng đối với “sức khỏe” của hệ tuần hoàn; thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ cao huyết áp và đái tháo đường; căng thẳng thần kinh kéo dài làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp , nhồi máu cơ tim. Dựa vào các thông tin trên, để giúp cho cơ thể nói chung và cho hệ tuần hoàn nói riêng “ khỏe mạnh”, nên thực hiện tối đa bao nhiêu chỉ dẫn sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Cho các thông tin sau: Trái cây và rau xanh các loại có vai trò quan trọng đối với “sức khỏe” của hệ tuần hoàn; thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ cao huyết áp và đái tháo đường; căng thẳng thần kinh kéo dài làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp , nhồi máu cơ tim. Dựa vào các thông tin trên, để giúp cho cơ thể nói chung và cho hệ tuần hoàn nói riêng “ khỏe mạnh”, nên thực hiện tối đa bao nhiêu chỉ dẫn sau đây?
I.Tập thể dục thường xuyên và khoa học.
II. Giữ cho tâm trạng thoải mái và nói “không” với thuốc lá.
III.Giữ trọng lượng cơ thể ở mức phù hợp.
IV.Sử dụng hợp lí trái cây và các loại rau xanh trong khẩu phần ăn.

A. 2
B.3
C.4
D.1