Những dấu hiệu nào cho thấy trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra ở sinh vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsNhững dấu hiệu nào cho thấy trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra ở sinh vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Các dấu hiệu dưới đây cho thấy trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra ở sinh vật:
– Tiếp nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chất đến tế bào, cơ quan.
– Biến đổi các chất thông qua quá trình đồng hoá và dị hoá, kèm theo chuyển hoá năng lượng ở tế bào.
– Thải các chất dư thừa, chất độc hại ra môi trường.
– Hormone ở thực vật hoặc hormone và thần kinh ở động vật điều hoà quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng của cơ thể.