Các con hươu đực tranh giành hươu cái trong mùa sinh sản. Đây là ví dụ về mối quan hệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCác con hươu đực tranh giành hươu cái trong mùa sinh sản. Đây là ví dụ về mối quan hệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Các con hươu đực tranh giành hươu cái trong mùa sinh sản. Đây là ví dụ về mối quan hệ
A. hội sinh.
B. cạnh tranh cùng loài.
C. hợp tác.
D. cộng sinh.